Merhabalar,

Uzun bir ara olmus gibi görünüyor. Is degistirmeler CCIE hazirliklari derken siteyi epey boslamisiz :). Madem öyle, güncel bir yazi ile giris yapalim.

Yakin zamanda Cacti gelistiricileri büyük bir adim atti, Cacti’yi geleneksel görünüsünden ve yapisindan siyirip; popüler görsellestirmeler eklediler ve islevselligi arttirdilar. Çok kullanilan bir takim eklentileri yeni Cacti bilesenler olarak yapiya eklediler. Güzel mi oldu bence evet. Zaten basarili bir yazilim olan Cacti, görselligi de arttirarak ücretli rakiplerine bir göz kirpmis oldu.

Her yenilik gibi Cacti’nin de yenilenmesinin bir kötü tarafi da var maalesef bazi eklentiler henüz 1.x sürümleri ile uygun degil. Akliniza gelen ilk eklenti evet WeatherMap henüz 1.x sürümleri için çalismiyor. Ama Howard’in https://network-weathermap.com/ ‘ten yaptigi açiklamada:”Yeni evlendim en kisa sürede WeatherMap’i uygun hale getirecegim” demis.

Simdi bu yazida Cacti 1.X sürüme i RRDTool 1.7.0’i ilave ederek yepyeni bir kurulum yapacagiz. Aslinda yaziya baslarken RRDTool 1.6.0 ile baslamistim fakat farkettim ki 1.7.0 çikmis onla devam edelim. 🙂

Ben kurulum için Centos 6.7 kullandim. Centos kurulumunu anlatmayacagim.

Sunucuyu kurduktan sonra temel güncellemeleri yapalim:

yum update -y
isimize yarayacak yüklemeleri yapalim:

yum install wget make man tar vim gcc mlocate
Cacti ve RRDTool için bazi bilesenler standart repository’lerde yok. Yeni repolari ekleyelim:

yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm
rpm -Uvh https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-9.noarch.rpm
yum install http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm –import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-6-6.el6.elrepo.noarch.rpm
Mysql artik mariadb ve mysql-community olarak devam ediyor. mariadb kullanmiyor isek mysql 5.5+ ya ihtiyacimiz var. Bu da community repo’sunu ekleyerek mümkün.

“remi”‘yi PHP 5.5+’yi yüklemek için kullaniyoruz.Bu sebeple dosya içerigine girip güncelleme yapmamiz gerekli.

vim /etc/yum.repos.d/remi.repo
[remi-php55]
enabled=1

[remi-php56]
enabled=1

ardindan yükleme kütüphanelerimizi güncelleyelim.

yum makecache
Simdi öncelikle RRDTool’u yükleyelim.

yum install pcre pcre-devel libxml2-devel libxml2 cairo cairo-devel pango-devel pango perl-ExtUtils-MakeMaker
yum install libxml2-devel libxml2
yum install cairo cairo-devel
yum install pango-devel pango
yum install perl-ExtUtils-MakeMaker
cd /opt/
wget -O rrdtool.tar.gz http://oss.oetiker.ch/rrdtool/pub/rrdtool-1.7.0.tar.gz
tar -zxvf rrdtool.tar.gz
mv rrdtool-1.7.0 ./rrdtool
rm rrdtool.tar.gz
cd rrdtool
./configure –prefix /usr/share/rrdtool
make all
make install
Bu adimlarda hata aliyor iseniz eksik bilesenler hatanin içerisinde yazar. Ben hata almadim gözümden bir sey kaçmamistir umarim.

Sirada mysql kurulumumuz var.

yum install mysql-community-server mysql-community-devel mysql-community-libs

service mysqld start
chkconfig mysqld on
Mysql’de daha önce var mi bilmiyorum fakat bu sürümde varsayilanda root’a parola atanmis olarak geliyor. Serviceaçilirken kendine bir parola atiyor. Bu parolayi:

grep ‘temporary password’ /var/log/mysqld.log
ile görebilirsiniz.

mysql_secure_installation
Sirada PHP ve Cacti için gerekli olan modüllerin kurulumu var:

yum install php
yum install php-process –> posix modulü
yum install php-gd php-gmp php-ldap php-mbstring php-xml php-pdo php-mysqlnd
yum install php-snmp
vim /etc/php.ini
date.timezone = Europe/Moscow
service httpd start
chkconfig httpd on
Artik tüm harici bilesenleri yükledik. Cacti kurulumuna geçebiliriz.

yum install net-snmp net-snmp-devel
yum install cacti
mysql -u root -p
create database cacti;
grant all on cacti.* to ‘cacti’@’localhost’ identified by ‘Cacti123!’;

grant all on mysql.* to ‘cacti’@’localhost’ identified by ‘Cacti123!’;
flush privileges;
exit
mysql -u cacti -p cacti < /usr/share/doc/cacti-1.1.10/cacti.sql vim /etc/cacti/db.php $database_username = 'cacti'; $database_password = 'Cacti123!'; mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u cacti -p mysql Cacti varsayilanda 5dk'lik örneklemeler ile çalisan bir cmd.php ile cihazlara sorgu yapar. cmd.php Cacti için bir poller tipidir. ( Bir sonraki yazida örnekleme sikligi ve poller'i spine olarak degistirmeden bahsedecegim. Bu 5 dk'lik örnekleme için cron ayari yapilmasi gerekiyor. vim /etc/cron.d/cacti */5 * * * * cacti /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
Bu çalismaz ise asagidakini deneyebilirsiniz.

crontab -e
*/5 * * * * root /usr/bin/php /usr/share/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
Izinler:

chown -R apache:apache /usr/share/cacti/rra
mv /usr/bin/rrdtool /usr/bin/rrdtool.bak
cd /usr/bin/
ln -s /usr/share/rrdtool/bin/rrdtool rrdtool
Apache konfigürasyon düzenlemesi:

Alias /cacti /usr/share/cacti# httpd 2.4
Require all granted


# httpd 2.2
Order deny,allow
Deny from all
Allow from all


service httpd restart
service crond restart
service mysqld restart
vim /etc/selinux/config
selinux=disabled
iptables -F
iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp –dport 161 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j REJECT

Kurulumu tamamladik sayilir. Simdi Cacti’ye sunucusunun ip adresi ile arayüzüne eriselim.
http://localhost/cacti

Karsimiza bir lisans anlasmasi ekrani çikiyor. Next ile devam ediyoruz.
Yeni gelen ekranda Cacti’nin çalismasi gereken bilesenlerin yüklüolup olmadiklarini görecegimiz bilgiler geliyor. Eger eksik bir sey kalmis ise yüklenip daha sonras sayfayi yenileyerek tekrar kontrol edilmesi saglanabilir. Bizim yaptigimiz kurulumda sadece mysql veritabani ile ilgili düzenlemeler gerekiyor.

vim /etc/my.conf
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
character-set-server = utf8mb4
max_connections = 256
max_heap_table_size = 1024M
max_allowed_packet = 20000000
tmp_table_size = 128M
join_buffer_size = 128M
innodb_buffer_pool_size = 1024M
innodb_lock_wait_timeout = 60
innodb_flush_log_at_timeout = 5
innodb_read_io_threads = 64
innodb_write_io_threads = 32
service mysqld restart

bu degerleri degistirebilirsiniz. Sunucu kaynagina göre uygun degerler girilebilir.

Bir sonraki sayfada Cacti’miz yeni oldugu için New Primary Server’i seçiyoruz.

Sonraki sayfada Cacti’nin kullandigi binary dosyalar var. Hepsinin var olmasi önemli (spine disinda).

Sonraki sayfada dizin erisimleri var eger bunlar problemli ise Cacti’de grafik göremeyebilirsiniz. Özellikle yüklemeden sonraki dizinlerin erisilebilir olmasi gerek.

Son olarak varsayilan Template’lerimizi seçip bitiriyoruz.
Arayüzün ilk kullanici adi/sifresi: admin/admin

Arayüze girer girmez üsteki menüden Cacti Log’a gelmenizi öneririm. Bu entegre edilen eklentilerden birisi. Ilk açilista bir çok hata gelebilir. Henüz poller düzenli çalismiyor, grafikler olusmadi. Tüm degerlerin yerine oturmasi için bir 10-15 dk geçmesi gerekebilir. Bu süreden sonra hata aliyor iseniz bir seyler ters gidiyor demektir. Bu sunucuda suan hersey normal. Son 3 poller log’u çalistigini gösteriyor.
Cacti kullanimi ve spine ile ilgili bilgiler bir sonraki yazida 😉

Görüsmek üzere..


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir